myyntiehdot

Verkkokaupan rentbull.ee (jatkossa nimellä Verkkokauppa) omistaja on Rentbull OÜ (rekisterikoodi 16356058), kotipaikka Vae-katu 22 Laagrin kauppala, Sauen kunta, Harjumaan maakunta 76401.

Myyntisopimuksen voimassaolo, tuote- ja hintatiedot

Myyntiehdot ovat voimassa Verkkokaupasta tuotteita ostettaessa.

Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat on merkitty tuotteiden oheen. Hintaan lisätään tuotteen perille toimittamiseen liittyvä maksu. Kaikki Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat ovat euroissa.

Tuotteiden perille toimittamiseen liittyvä maksu riippuu ostajan sijainnista ja toimitustavasta. Toimitusmaksu näytetään ostajalle tilauksen laatimisen yhteydessä.

Tuotetiedot on esitetty Verkkokaupassa välittömästi tuotteen yhteydessä.

Tilauksen laatiminen

Tässä kauppiaan tulee lähteä juuri oman verkkokauppansa ostonsuoritusratkaisusta.

Tuotteen tilaamiseksi halutut tuotteet tulee lisätä ostoskoriin. Tilauksen laatimiseksi tulee täyttää vaaditut kentät ja valita tuotteille sopiva toimitustapa. Maksaminen tapahtuu laskun perusteella.

Sopimus astuu voimaan silloin, kun maksettava summa saapuu Verkkokaupan pankkitilille.

Verkkokaupan omistaja on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä.

Mikäli tilattua tuotetta ei ole mahdollista toimittaa tuotteen loppumiseen liittyen tai muusta syystä, siitä ilmoitetaan ostajalle ensi tilassa ja maksettu raha (ml. tuotteen toimituskulut) palautetaan viipymättä, joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

Perille toimittaminen

Tuotteita lähetetään seuraaviin maihin: Viro, Latvia, Liettua, Suomi

Tuotteen haltuun saamiseen on ostajalla seuraavat vaihtoehdot.

Tuotteen lähetyskustannukset maksaa ostaja, hinta riippuu sijainnista ja tuotteiden määrästä.

Vetäytymisoikeus

Tilauksen haltuun saamisen jälkeen ostajalla on oikeus vetäytyä verkkokaupassa solmitusta sopimuksesta 14 päivän kuluessa.

HUOM! Tuotteesta riippuen ei ostajalla välttämättä ole vetäytymisoikeutta, tällaiset tuotteet ja palvelut tulee siinä tapauksessa luetella ja niiden tulee vastata Viron velvoiteoikeuslain (võlaõigusseadus) 53 § 4 mom. lueteltuja vaatimuksia.

Vetäytymisoikeutta ei sovelleta, jos ostajana on oikeushenkilö.

14 päivän vetäytymisoikeuden käyttämiseksi tilattua tuotetta ei saa käyttää muulla tavoin, kuin on tarpeen tuotteen olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen sillä tavalla, jolla se on sallittu tuotteen testaamiseen tavanomaisessa myymälässä.

Mikäli tuotetta on käytetty muuhun tarkoitukseen, kuin mitä on tarpeen tuotteen olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen tai siinä on käytön tai kulumisen merkkejä, Verkkokaupalla on oikeus laskea palautettavaa maksua tuotteen arvon vähenemisen mukaisesti.

Tuotteen palauttamiseksi tulee esittää tuotteen ostamisesta vetäytymistä koskeva ilmoitus, jonka kaavakkeen löytää tästä: /siia link taganemisavaldusele – tähän vetäytymisilmoituksen linkki/ ja lähettää se sähköpostiosoitteeseen info@rentbull.ee viimeistään 14 päivän kuluessa tuotteen haltuun saamisesta.

Hyvä tapa on tarjota asiakkaille maksutonta palautusta, joka lisää luotettavuutta ja sen kautta myös myyntiä. Siten seuraava linkki on Kauppiaalle, joka ei voi tarjota maksutonta palautusta.

Tavaran palautuskustannukset maksaa ostaja, paitsi siinä tapauksessa, että vetäytymisen syy johtuu siitä seikasta, että palautettava tuote ei vastaa tilattua (esim. väärä tai viallinen tuote).

Ostajan tulee palauttaa tuote ilmoituksen esittämistä seuraavien 14 päivän kuluessa tai esittää todiste siitä, että on mainitun ajan kuluessa luovuttanut tuotteen sen kuljettajalle.

Palautettavan tuotteen saatuaan Verkkokauppa palauttaa ostajalle viipymättä, joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa vetäytymisilmoituksen saamisesta, kaikki ostajalta sopimuksen perusteella saadut maksut.

Verkkokauppa voi kieltäytyä palautusmaksujen suorittamisesta siihen saakka, kunnes on saanut sopimuksen kohteena olevan esineen takaisin tai kunnes ostaja on esittänyt todisteen siitä, että on lähettänyt esineen takaisin, riippuen siitä, kumpi tapahtuu aikaisemmin.

Mikäli ostaja on selväsanaisesti valinnut Verkkokaupan tarjoamasta kaikkein edullisimmasta tavanomaisesta esineen toimitustavasta poikkeavan tavan, Verkkokaupan ei tarvitse palauttaa kuluttajalle kustannusta, joka ylittää tavanomaiseen toimitukseen liittyvän kustannuksen.

Verkkokaupalla on oikeus vetäytyä myyntisopimuksesta ja vaatia ostajalta tuote takaisin, mikäli tuotteen hinta verkkokaupassa on erehdyksen vuoksi merkitty oleellisesti tuotteen markkinahintaa edullisemmaksi.

Valitusoikeus

Verkkokauppa vastaa ostajalle myydyn tuotteen sopimusehtojen vastaisuudesta tai puutteesta, joka oli olemassa jo esineen luovutushetkellä ja joka ilmenee kahden vuoden kuluessa tuotteen ostajalle luovuttamisesta lukien. Tästä ensimmäisten kuuden kuukauden kuluessa esineen luovuttamisesta lähdetään oletuksesta, että puute oli olemassa jo esineen luovutuksen aikaan. Tämän oletuksen kumoaminen on Verkkokaupan velvollisuus.

Ostajalla on oikeus puutteen ilmetessä ottaa yhteyttä viimeistään kahden kuukauden kuluessa verkkokauppaan lähettämällä sähköpostiviesti osoitteeseen info@rentbull.ee tai soittamalla puhelinnumeroon: +372 577 12345

Verkkokauppa ei vastaa puutteista, jotka ovat aiheutuneet sen jälkeen, kun tuote luovutettiin ostajalle.

Mikäli Verkkokaupasta ostetussa tuotteessa on puutteita, joista Verkkokauppa on vastuussa, Verkkokauppa korjaa tai vaihtaa puutteellisen tuotteen. Jos tuotetta ei ole mahdollista korjata eikä vaihtaa, Verkkokauppa palauttaa ostajalle kaikki myyntisopimukseen liittyvät maksut.

Verkkokauppa vastaa kuluttajan esittämään valitukseen kirjallisesti tai kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa 15 päivän kuluessa.

Suoramarkkinointi ja henkilötietojen käsittely

Verkkokauppa käyttää ostajan antamia henkilötietoja vain tilauksen käsittelyyn ja tuotteen lähettämiseen ostajalle. Verkkokauppa välittää henkilötiedot kuljetuspalvelua tarjoavalle yritykselle tuotteiden perille toimittamista varten.

Verkkokauppa lähettää ostajalle uutiskirjeitä ja tarjouksia ostajan sähköpostiosoitteeseen vain siinä tapauksessa, että ostaja on ilmaissut siitä toiveen kirjoittamalla verkkosivulla sähköpostiosoitteensa ja ilmoittanut toiveestaan saada suorapostitusviestejä.

Ostaja voi koska tahansa luopua sähköpostiin lähetettävistä tarjouksista ja uutiskirjeistä ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse tai noudattamalla tarjouksia sisältävässä sähköpostikirjeessä esitettyjä ohjeita.

Kiistojen ratkaiseminen

Jos ostajalla on Verkkokaupan suhteen valituksia, ne tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen info@rentbull.ee tai soittaa puhelinnumeroon: +372 577 12345

Mikäli ostaja ja Verkkokauppa eivät pysty ratkaisemaan kiistaa sopien, ostajalla on mahdollisuus ottaa yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan (Tarbijavaidluste komisjon). Käsittelyehtoihin voi tutustua ja anomuksen esittää tässä. Kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan kuuluu ostajan ja Verkkokaupan välillä solmitusta sopimuksesta seuraavien kiistojen ratkaiseminen. Ostajan valituksen käsittely on lautakunnassa maksutonta.

Ostaja voi ottaa yhteyttä Euroopan unionin kuluttajariitoja ratkaisevaan foorumiin.

Shopping Cart