Vuokrausehdot

  1. Vuokrakaudeksi katsotaan vuokratun Omaisuuden luovutus- ja palautuspäivien välinen aikaväli.
  2. Vuokrattu omaisuus tulee palauttaa Vuokralle antajalle samassa kunnossa, kuin se oli Vuokraajalle luovutettu. Mikäli vuokratussa Omaisuudessa ilmenee puutteita tai Omaisuus ei vastaa hintatarjouksessa sovittua, on Vuokraaja velvollinen ilmoittamaan siitä Vuokralle antajalle välittömästi, joka tapauksessa viimeistään sen tapahtuman alkuun mennessä, johon Vuokraaja Omaisuutta tarvitsee. Mikäli Vuokralle antajalle ei ole puutteista ilmoitettu määräaikaisesti, katsotaan, että puute on aiheutunut vuokrakauden aikana ja Omaisuuden ollessa Vuokraajan hallussa.
  3. Mikäli vika tai puute, johon Vuokraaja viittaa, johtuu Vuokraajan syystä tai siitä, että Vuokraaja on käyttänyt Omaisuutta käyttötarkoituksen vastaisesti, Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Omaisuuden korjaamisen tai vaihtamisen kustannukset sekä vahingon.
  4. Vuokralle antajalla on oikeus vaatia ennakkomaksua/varausmaksua, joka vahvistaa varauksen ja jota tilauksen perumisen yhteydessä ei palauteta.
  5. Laskut lähetetään kerran kuukaudessa. Vuokraaja sitoutuu maksamaan vuokramaksun viimeistään 14 päivän kuluessa Vuokralle antajan esittämän laskun mukaisesti.
  6. Tämä sopimus katsotaan osapuolten välillä solmituksi, kun Vuokraaja on vahvistanut tilauksen sähköpostitse.
Shopping Cart