renditingimused

  1. Rendi perioodiks loetakse ajavahemikku renditud Vara väljastamise-ja tagastamispäeva vahel.
  2. Renditud Vara tuleb tagastada Rentnikule samas seisukorras, nagu need on Rentnikule väljastatud. Juhul kui renditud Varal ilmnevad puudused, Vara ei vasta hinnapakkumises kokkulepitule on Rentnik kohustatud teavitama koheselt rendileandjat, kuid mitte hiljem kui ürituse alguseks, milliseks Rentnik Vara vajab. Kui rendileandjat ei ole tähtaegselt puudustest teavitatud, loetakse, et puudus on tekkinud rendiaja vältel ning Rentniku valduses.
  3. Juhul kui Rentniku poolt osundatud rike või puudus tuleneb Rentniku süüst, või Rentniku poolt Vara mittesihipärasest kasutamisest, on Rentnik kohustatud hüvitama Vara parandamise või asendamise kulutused ning kahju.
  4. Rendileandjal on õigus nõuda ettemaksu/broneerimistasu, mis kinnitab broneeringu ja mida tellimuse tühistamisel kliendile ei tagastata.
  5. Arveid väljastatakse kord kuus. Rentnik kohustub tasuma renditasu hiljemalt 14 päeva jooksul vastavalt rendileandja poolt esitatud arvele.
  6. Käesolev leping loetakse poolte vahel sõlmituks tellimuse kinnitamisega e-posti vahendusel Rentniku poolt.
Shopping Cart