Nuomos sąlygos

  1. Nuomos laikotarpiu laikomas laikotarpis nuo nuomojamo turto pristatymo iki grąžinimo.
  2. Išnuomotas turtas turi būti grąžintas tokios pat būklės, kokios buvo perduotas nuomininkui. Jei nuomojamas turtas turi trūkumų arba neatitinka to, kas buvo sutarta kainoje, nuomininkas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki renginio pradžios, informuoti nuomotoją, kam reikalingas nuomojamas turtas. Jei nuomotojas nėra informuotas apie trūkumus nustatytu laiku, laikoma, kad trūkumas atsirado nuomos laikotarpiu pas nuomininką.
  3. Jeigu trūkumas atsirado dėl nuomininko kaltės arba dėl naudojimosi ne pagal paskirtį, nuomininkas privalo atlyginti nuomojamo turto remonto ar keitimo išlaidas ir su tuo susijusias išlaidas.
  4. Nuomotojas turi teisę reikalauti avansinio mokėjimo arba rezervacijos mokesčio, kuris patvirtina užsakymą ir anuliavimo atveju negrąžinamas.
  5. Sąskaitos faktūros išrašomos kartą per mėnesį. Nuomininkas įsipareigoja sumokėti nuomos mokestį ne vėliau kaip per 14 dienų pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą faktūrą.
  6. Ši sutartis laikoma sudaryta tarp šalių nuomotojams patvirtinus el. paštu.
Pirkinių krepšelis